در حال نمایش 11 نتیجه

کولر گازی دیواری ON/OFF گرین 9000 مدل GWS-H9P1T1/R1

۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : ‌‌B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۹ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری ON/OFF گرین 12000 مدل GWS-H12P1T1/R1

۲۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : ‌‌B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی پرتابل گرین 12000 مدل GPS-H12P1T1A

۲۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر گرین 9000 مدل GWS-H9P1T1A

۲۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۹ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر گرین 12000 مدل GWS-H12P1T1A

۲۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری ON/OFF گرین 18000 مدل GWS-H18P1T1/R1

۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : ‌‌B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۸ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر گرین 18000 مدل GWS-H18P1T1A

۳۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۸ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری ON/OFF گرین 24000 مدل GWS-H24P1T1/R1

۳۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : ‌‌B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر گرین 24000 مدل GWS-H24P1T1A

۴۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری ON/OFF گرین 30000 مدل GWS-H30P1T1/R1

۴۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : ‌‌B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۳۰ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر گرین 30000 مدل GWS-H30P1T1A

۵۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه پشم شیشه پارس

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۳۰ هزار
 • تعداد پنل: یک