در حال نمایش 12 نتیجه

کولر گازی هایسنس مدل HRH-09TQ 9000

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۹ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس مدل HRH-12TQ 12000

۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس اینورتر 9000 مدل HIH-09TG

۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۹ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس اینورتر 12000 مدل HIH-12TG

۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : 12 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس 18000 مدل HRH-18TQ

۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۸ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس مدل HRH-24TQ-24000

۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس اینورتر 18000 مدل HIH-18TG

۳۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : 18 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس اینورتر 24000 مدل HIH-24TG

۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس 30000 مدل HRH-30TQ

۴۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : 30 هزار
 • تعداد پنل: یک

اسپلیت کولر گازی 36 هزار هایسنس مدل HFH-36FM

۵۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۳۶ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی هایسنس اینورتر 30000 مدل HIH-30VQ

۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : 30 هزار
 • تعداد پنل: یک

اسپلیت کولر گازی 55 هزار هایسنس مدل HFH-55FM

۹۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه زرین نمای کاسپین

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۵۵ هزار
 • تعداد پنل: یک