نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کولر گازی ایستاده ۶۰ هزار اینورتر تراست مدل TMSG-60HT3

تماس بگیرید

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۶۰ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی ایستاده 100 هزار تراست مدل TMSN100HT3/410

تماس بگیرید

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : 100 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری 9000 تراست گرید A مدل TMSAB-09HT1-A

۲۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۹ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر 9000 تراست مدل TMSAB-09H I

۲۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۹ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری 12000 تراست گرید A مدل TMSAB-12HT1-A

۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر 12000 تراست مدل TMSAB-12H I

۲۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری 18000 تراست گرید A مدل TMSAB-18HT1-A

۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۸ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر 18000 تراست مدل TMSAB-18H I

۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۸ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری 24000 تراست گرید A مدل TMSAB-24HT1-A

۴۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر 24000 تراست مدل TMSAB-24H I

۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری 30000 تراست گرید A مدل TMSAB-30HT1-A

۵۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۳۰ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی دیواری اینورتر 30000 تراست مدل TMSAB-30H I

۶۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه توانگر اعتماد پاسارگار

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۳۰ هزار
 • تعداد پنل: یک