در حال نمایش 11 نتیجه

داکت اسپلیت 24 هزار ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/DUCT

تماس بگیرید

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی: A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور: دور ثابت
 • ظرفیت: ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

داکت اسپلیت ۳۰ هزار ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/DUCT

تماس بگیرید

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی: B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور: دور ثابت
 • ظرفیت: ۳۰ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 12000 ایران رادیاتور مدل ICA-12CH

۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : ۱۲ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 12 هزار اینورتر ایران رادیاتور مدل IAC-12CH/XA-I/A/ID

۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : 12 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 18000 ایران رادیاتور مدل ICA-18CH

۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : 18 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 24000 ایران رادیاتور مدل ICA-24CH

۲۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : 24 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 18 هزار اینورتر ایران رادیاتور مدل IAC-18CH/XA-I/A/ID

۲۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : 18 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی ۲۴ هزار اینورتر ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/XA-I/A/ID

۳۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : ۲۴ هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 30000 ایران رادیاتور مدل ICA-30CH

۳۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : دور ثابت
 • ظرفیت کولرگازی : 30 هزار
 • تعداد پنل: یک

کولر گازی 30 هزار اینورتر ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/XA-I/A/ID

۴۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی : +A
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور : اینورتر
 • ظرفیت کولرگازی : 30 هزار
 • تعداد پنل: یک

داکت اسپلیت ۳۶ هزار ایران رادیاتور مدل IAC-36CH/DUCT

۵۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان

گارانتی گارانتی ۶۰ ماهه ایران رادیاتور

ویژگی های محصول

 • رده مصرف انرژی: B
 • نوع برد الکترونیکی کمپرسور: دور ثابت
 • ظرفیت: ۳۶ هزار
 • تعداد پنل: یک